หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ
 
 
นายธานี ทรัพย์มูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนดิน จุดเริ่มต้น แยกถนน ลบ.ถ.๙๒-๐๐๖ สาย บ.หนองแขม-บ.โรงหนอง หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์ตรุ จุดสิ้นสุด คันคลองบางแขม ฝั่งขวา กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘ เมตร จำนวน ๑ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒ (จุดที่ ๒) คันคลองชลประทาน ๒ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา ฝั่งขวา จากบ้านนายสมนึก ดีศิริ ถึงบ้านนายอุเทน พลอยกระจ่าง หมู่ที่ ๒ ต.โพธิ์ตรุ ท่อพีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว ระยะทางยาว ๘๐๖ เมตร หรือมีจำนวนท่อ PVC ไม่น้อยกว่า ๒๐๕ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒ (จุดที่ ๑) คันคลองชลประทาน ๒ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา ฝั่งซ้าย จากบ้านนายเดชา กลิ่นเจริญ ถึงบ้านนายดิเรก ผ่องทรัพย์ หมู่ที่ ๒ ต.โพธิ์ตรุ ท่อพีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว ระยะทางยาว ๑,๕๕๐ เมตร หรือมีจำนวนท่อ PVC ไม่น้อยกว่า ๓๙๕ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ฟอร์ด (FORD) หมายเลขทะเบียน กง ๔๕๘๒ ลพบุรี ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ จำนวน ๔,๐๘๐ กล่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุจราจร (สัญญาณไฟป้ายสามเหลี่ยม) จำนวน ๑ อัน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้กับเด็กปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เดือนกุมภาพันธ์ (ระหว่างวันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เฉพาะวันทำการ จำนวน ๒๐ วันทำการ) จำนวน ๒,๗๒๐ ถุง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำนวน ๒๐ วันทำการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ป้าย ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2567 ]จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทาง (โดยใช้หินคลุก) ถนนทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ. ๙๒-๐๐๔ สาย บ.บ่อเงิน-บ.บำหรุ หมู่ที่ ๑-๒ ตำบลโพธิ์ตรุ ช่วงที่ ๑ จุดเริ่มต้น จากสวนหย่อม อบต.โพธิ์ตรุ จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านนางสาวบุบผา กิ่งรังสาด กว้าง ๑ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านนางสาวบุบผา กิ่งรังสาด จุดสิ้นสุด อบต.โพธิ์ตรุ กว้าง ๒ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงทางเชื่อมลานคอนกรีต ศพด. อบต.โพธิ์ตรุ จากถนน คสล.โรงเรียนวัดไผ่แตร ถึงโดม ศพด. อบต.โพธิ์ตรุ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒.๕ ตารางเมตร จำนวน ๒ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาเช่ารถขุดไฮดรอลิก (รถแบคโฮ) ขนาด ๓.๕ ตัน เพื่อปรับปรุงทางเชื่อมลานคอนกรีต ศพด. อบต.โพธิ์ตรุ จากถนน คสล.โรงเรียนวัดไผ่แตร ถึงโดม ศพด. อบต.โพธิ์ตรุ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒.๕ ตารางเมตร จำนวน ๑ งาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ จำนวน ๑ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาเช่ารถขุดไฮดรอลิก (รถแบคโฮ) ขนาด ๓.๕ ตัน เพื่อปรับพื้นที่ริมถนนคันคลองชลประทาน ๒ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา ฝั่งขวา หมู่ที่ ๑-๒ ตำบลโพธิ์ตรุ กว้าง ๓-๕ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร จำนวน ๑ งาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาเช่ารถ ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน เพื่อขนย้ายดิน, ต้นไม้และวัชพืช จากการปรับพื้นที่ริมถนนคันคลองชลประทาน ๒ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา ฝั่งขวา หมู่ที่ ๑-๒ ตำบลโพธิ์ตรุ กว้าง ๓-๕ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร จำนวน ๑ งาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2567 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบาดาล (แบบซับเมอร์ส) ของระบบสูบน้ำใต้ดินประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์ตรุ จำนวน ๒ เครื่อง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาเช่ารถเกรดเดอร์ เพื่อทำการปรับพื้นที่ผิวจราจรถนนดินลงลูกรังในเขตตำบลโพธิ์ตรุ จำนวน ๑๑ สายทาง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2567 ]

  (1)     2      3      4   
 
คู่มือประชาชน  
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ  
ติดต่อราชการกับ  
หน่วยงาน  
 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยใจ
 
 


 
 
 
     
 
 
     
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-989-9570
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 036-785-103 โทรสาร : 036-785-103  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ  
  จำนวนผู้เข้าชม 229,861 เริ่มนับ 10 ม.ค. 2567 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10